10.11.15

Pěkný koncept skromného ekologického domu

Skromný malý dům postavený hlavně z lokálních materiálů navrhl architekt Petr Hájek. Dům umožňuje bydlení pro jednu či dvě osoby a mělo by být možné jej postavit za pouhých sto tisíc korun. Jedná se ale do malý dům navržený v duchu etiky dobrovolné skromnosti. Dočká se někde realizace?

Dům má zastavěnou plochu 25 m2 a je povětšinou postavený z materiálu dostupného na zahradě: kamenů, kulatiny, sena nebo slámy, došků nebo šindele. Podle návrhu je nutné ve stavebninách zakoupit: vnitřní dřevoštěpkové zavětrovací OSB desky, které plní funkci parobrzdy a windstopru :-) okna a vstupní dveře, cement na vyzdění vnějšího líce základů a komína, trocha pěnoskla na svislé oddělení vnitřní teplé a vnější studené části základů, spojovací materiál. Kamna, vnitřní zařízení, prkna na podlahu mohou být z druhé ruky.

Tesařská konstrukce domu je z neopracované kulatiny, konstrukce je zavětrovaná OSB deskami. Z vnitřní strany je hliněná omítka, jako izolační materiál je možné použít slámu nebo seno. Z vnějšku je fasáda kryta naskládaným dřevem na otop a omítku nevyžaduje. Dům je založen na základových pasech, které jsou od terénu odděleny vrstvou pěnoskla. Podlaha je jednoduchá a připomene staré domy - jde o fošny na masivních polštářích uložených do akumulační vrstvy kameniva.


Interiér domu připomíná jurtu. Je vybaven gaučem pro dva lidi a kuchyňkou se sporákem. Půdní prostor vyplňuje seno, do něhož lze v zimě ukládat zásoby potravin - jde vlastně o přirozenou lednici. O koupelně a toaletě se autor nezmiňuje a počítá se s ní asi mimo dům. Domek je možné připojit na rozvod elektřiny, v plánu je také instalace ostrovní solární elektrárny.

Domeček je podle našeho názoru hodně spartánský, ale nepostrádá jistý "antisystémový" půvab. Dočkáme se někde realizace? Pokud ano, pokusíme se domluvit s autory a nafotit.

Zdroj: Ateliér Hájek 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Konečně! Kompostovatelné kávové kapsle

Tohle nám dlouho chybělo. Káva z kávových kapslí je obvykle velmi dobře chutná a její příprava je přitom velmi jednoduchá. Asi každého al...