21.08.19

Zelené střechy - jednou budou na všech novostavbách

Vegetační střechy vlastně nejsou nic nového - například ve Skandinávii nebo na Islandu se používají už stovky let. V našich končinách nejsou zelené střechy zdaleka tak rozšířené, jak by si tato technologie zasloužila. Mají totiž své výhody a například v Paříži jsou už u novostaveb dokonce povinné.

Výhody a nevýhody zelených střech

Pokud porovnáme výhody a nevýhody zelených střech, kladné stránky jednoznačně převažují. Střecha pokrytá vegetací zpříjemňuje okolní prostředí, prodlužuje životnost hydroizolace a celé střešní konstrukce. Celé souvrství totiž funguje jako velmi dobrý izolant – chrání konstrukci před výkyvy teplot, extrémními teplotami a klimatickými změnami. Podle některých údajů tlumí vegetační střecha hlučnost až o 8 %.

Ve prospěch vegetačních střech hovoří také ekologické hledisko. Zeleň na střechách městských domů dobře doplňuje ubývající zelené plochy a díky odpařování velmi účinně zlepšuje místní mikroklima. Vegetační vrstva navíc zachytává prach a dokáže také filtrovat škodlivé látky ze vzduchu.
Zelená střecha v poněkud extremnější podobě - Švédsko. Foto Naturalhomes.org  
V souvislosti se zelnými střechami je ale nutné zmínit také určité nevýhody.Tou nejzásadnější je asi vyšší nárok na statiku nosné konstrukce stavby. Je třeba přitom počítat nejen s hmotností celého souvrství střechy, ale také s eventuálním nasycením zeminy vodou při dešti. Pro extenzivní zelenou střechu je potřeba počítat s únosností konstrukce do 300 kg na m2. Pro intenzivní zelenou střechu je nutná únosnost konstrukce od 300 kg do 2000 kg na m2.

Zelená střecha může vzniknout i na střeše s vyšším sklonem než 5°. Z realizačního hlediska je proto možné vystavět zelenou střechu i na šikmé střeše (se sklonem do 30°).

Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelená střecha kromě svých ekologických, izolačních a estetických funkcí už neplní žádnou jinou úlohu. Není tedy určena k aktivnímu pěstování rostlin a veškerá vegetace na ní roste sama. Extenzivní zahrada je jednodušší, klade menší nároky na únosnost střechy a většinou nemá zavlažovací systém. Díky tomu je nutné použít odolné rostliny, jako jsou netřesky, rozchodníky, kostřavy apod. Výhodou extenzivních zahrad jsou nízké náklady na konstrukci a údržbu.

Rostliny v extenzivních zelených střechách jsou často pěstovány ve speciálních hydrofilních panelech z minerální vlny, které kryje jen tenká vrstva substrátu. V takovém případě je samozřejmě nutné rostlinám dodávat živiny zvenčí. Jedná se vlastně téměř o hydroponické pěstování.

Pod panelem se pak nachází drenážní vrstva (například nopová folie), která přebytečnou vodu odvádí k výpustím, separační vrstva chránící další prvky skladby střechy, hydroizolace, tepelná izolace a parozábrana.

Intenzivní zelené střechy

V případě intenzivních zelených střech se počítá s běžným pěstováním rostlin. Jde vlastně o zahradu na střeše. Kromě rostlin je zde možné pěstovat také menší stromy a keře. Intenzivní zelená střecha už předpokládá instalaci závlahového systému a vyžaduje pravidelnou údržbu. Tyto střecha bývají navržené jako pochůzná, což s sebou samozřejmě nese i patřičné nároky na jejich konstrukci a únosnost. Tloušťka vegetační vrstvy se na intenzivních zelených střechách pohybuje obvykle mezi 20 a 80 cm.

Jak na realizaci

Vytvoření zelené střechy není až tak složité, jak bys mohlo na první pohled zdát. Některý firmy, jako je například Isover nebo Knauf nabízí ucelené systémy pro tvorbu vegetačních střech. Za toto pohodlí při stavbě ale musíte také zaplatit.

Levnější variantou je celou skladbu střechy realizovat svépomocí. Základem je kvalitní hydroizolace. Na níž přijde drenážní vrstva (nopová folie s drenážními otvory nebo kačírek), na ni se pak umístí substrát s rostlinami. Doporučovali bychom ale technologii nejdříve vyzkoušet na menší střeše s nízkým sklonem. V případě střech s velkým sklonem je nutné dobré kotvení všech vrstev ke konstrukci střechy. K tomu lze použít třeba plastové "dlaždice" určené pro zelená parkoviště. Otočené "vzhůru nohama" vytvoří na střeše konstrukci, k níž vrstvy substrátu a roslin dobře přilnou.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Konečně! Kompostovatelné kávové kapsle

Tohle nám dlouho chybělo. Káva z kávových kapslí je obvykle velmi dobře chutná a její příprava je přitom velmi jednoduchá. Asi každého al...