10.12.15

Zemní vruty - ekologické zakládání staveb

Ačkoli se stále většina dřevostaveb zakládá na klasickou betonovou základovou desku, do širšího povědomí stavebníků se začínají dostávat také zemní vruty. Jde o dlouhé ocelové vruty, které se pomocí techniky zašroubují do země a fungují vlastně stejně, jako betonové patky.

Foto: Freedomky.cz

V konečném důsledku ekologická technologie

Zemní vrut pro zakládání dřevostaveb je podobný běžnému vrutu, kterým běžně spojujete cokoli v domácnosti. Je samozřejmě jen trochu větší – nejmenší zemní vruty pro zakládání staveb mají délku 1250 mm. Jsou vyrobeny z oceli, přičemž ochranu proti korozi zajišťuje pozinkování. Technologie je stará asi 30 let, dodavatel vrtů v Česku uvádí patnáctileté zkušenosti.

Největší výhodou zemních vrutů je jejich snadná demontáž. Právě ta představuje asi největší výhodu technologie z ekologického hlediska. Po skončení životnosti stavby je prostě vruty vyjmou a pozemek tak zůstane zachován v plus-mínus stejném stavu jako před stavbou. Toho u běžné betonové základové desky docílíte jen stěží – snad pouze dokonalou a tedy i energeticky náročnou demolicí a odvozem stavebního odpadu k recyklaci.

Jak to funguje

Zemní vrut zajišťuje bodové ukotvení stavby na terén. O dobrý průnik vrtu do terénu se stará kovaná ocelová špička, v hodně kamenitém terénu je ale nejprve nutné příslušné otvory předvrtat diamantovou korunkou. Dodavatel nabízí různé druhy patek vrtů pro upevnění rozličných typů konstrukcí.
Hotové základy ze zemních vrutů. Foto Krinner
Před vlastním vrtáním vrutů většinou proběhne ještě test únosnosti půdy v místních podmínkách. Podle jeho výsledků se pak rozhoduje, jak hluboko se budou vruty vrtat. Test probíhá pomocí specializovaného zařízení, které poskytne dodavatel.

Vruty je možné do země umísti pomocí speciální ruční elektrické vrtačky, nebo pásového stroje. Po jejich umístění ještě následuje kontrola všech rozměrů pomocí laseru.

Dům na „nožičkách“

Velkou výhodou této technologie je rychlost. Kompletní základy dřevostavby mohou být hotové už v horizontu dnů. Odpadají náklady na odvoz zeminy a další terénní práce. Jednotlivými vruty je navíc možné srovnat drobné terénní nerovnosti.

Naopak hlavní nevýhodou této technologie může být iracionální „špatný pocit“ obyvatel, protože dům není spojen se zemí – mezi domem a terénem je vzduchová mezera. A také obava, že tato dutina začne sloužit jako úkryt různé havěti. - právě s tímto argumentem jsem se v diskuzích o této technologii setkal nejčastěji.

Pro mnoho stavebníků byla jistým nepříjemných překvapením i cena. Dodavatel uvádí cenu takto realizovaných základů od 750 Kč za m2 dřevostavby.

Zemních vrutů lze s úspěchem použít také u modulových dřevostaveb. Například u malých domů, kde se počítá i s eventuální převozem na jinou lokalitu, jako jsou známé Freedomky. Využití také najdou při svépomocné realizaci menších staveb, jako jsou různé kůlny, altány, včelíny, malé dílny atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Konečně! Kompostovatelné kávové kapsle

Tohle nám dlouho chybělo. Káva z kávových kapslí je obvykle velmi dobře chutná a její příprava je přitom velmi jednoduchá. Asi každého al...